Duomenų tvarkymo politika Duomenų tvarkymo politika

SUTIKIMAS DĖL NARIO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Paskelbimo data: 2020 09 01

Savo / savo vaiko ar globotinio (toliau „narys“) dalyvavimu VšĮ Artistų Namų (toliau „Artistų Namai“) veikloje, įskaitant, bet neapsiribojant teatro, šokių, dainavimo bei kino studijų edukacine veikla, renginiais, filmavimais, stovyklomis bei išvykomis, jūs patvirtinate, jog perskaitėte ir sutinkate, kad Artistų Namai tvarkys jūsų asmens duomenis žemiau išvardintais atvejais ir sąlygomis. Jeigu nesutinkate bent su viena sąlyga, prašome užsiėmimų nelankyti ir/ar nedalyvauti kitoje VšĮ Artistų Namų vykdomoje veikloje.

Aš esu infomuota (-s) ir sutinku, kad VšĮ „Artistų Namai“, juridinio asmens kodas 305219307, veiklos vykdymo adresas Gedimino pr. 45 ir A. Mickevičiaus g. 2, Vilnius, el. p. info@insiti.lt, tel. +37067988784, www.insiti.lt, vykdydama savo veiklą, teikdama man sutartas paslaugas pagal Artistų Namų vidaus tvarkos taisykles, nurodytais tikslais rinktų ir tvarkytų šiuos mano asmens duomenis:

 • nario vardas, pavardė;
 • gimimo data;
 • telefono numeris;
 • nario tėvų arba globėjų vardas pavardė;
 • nario tėvų arba globėjų telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
 • išimtiniais atvejais – nariui savanoriškai tokius duomenis pateikus VšĮ „Artistų Namai“ – nario sveikatos duomenys, o būtent – nario nedarbingumo duomenys, kuriuos narys gali pateikti Artistų Namams, siekdamas pasinaudoti teise būti atleistam nuo dalies ar viso mokesčio už paslaugas sumokėjimo ligos atveju arba pagrindžiant nario negalėjimą dalyvauti Artistų Namų rengiamuose užsiėmimuose arba kituose renginiuose, bei nario savanoriškai Artistų Namams pateikti duomenys apie nario sveikatos būklę, suteikiantys teisę/draudžiantys jam dalyvauti Artistų Namų rengiamuose užsiėmimuose ir kituose renginiuose;
 • nario nuotraukos ir vaizdo įrašai, užfiksuoti Artistų Namų rengiamų užsiėmimų ir kitų renginių, kuriuose dalyvauja narys, metu.

Man yra išaiškinta ir žinoma, kad įstatymų nustatyta tvarka aš turiu teisę:

 • Būti informuota (-s) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su Artistų Namų tvarkomais mano asmens duomenimis;
 • Reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.

Rekvizitai:
Pavadinimas: VšĮ Artistų Namai
Įmonės kodas: 305219307
Vadovas: Indrė Pivoraitė
Adresas: Partizanų g. 61-806, Kaunas
El. paštas: info@insiti.lt
Tel. nr.: +37067988784
INSITI Artistų Namai, INSITI.LT