Pokalbis su INSITI įkūrėja Indre

2019 Rugpjūčio 12

#Dainavimas#Šokis#Teatras

INSITI ĮKŪRĖJA INDRĖ KALBA APIE STUDIJOS VEIKLĄ!

1. Kaip susikūrė INSITI studija?

INSITI studijos įkūrėjos, aš Indrė ir sesuo Augustina nuo pat mažens kartu augome meninėje aplinkoje. Mokėmės šokti (gatvės šokiai, šiuolaikinis šokis, gimnastika, jazz, baletas, pramoginiai ir kt.), dainuoti, vaidinti. Kiekvieną dieną praleisdavome vis kitaip, susidurdamos su iššūkiais ir atrasdamos vis naujas galimybes tobulėjimui. Dar būdama 9-erių sukūriau šokio choreografiją savo muzikos grupei, kurioje dainavau kartu su sese. Nuo tos dienos gimė pašaukimas būti kūrėja, o vėliau ir tapti mokytoja. Praeitas ilgas, įdomus kelias, tačiau dar ir dabar kiekvieną dieną vis atrandu kažką naujo ir entuziazmas reikštis meninėje terpėje tik didėja. Kartu su sese apkeliavome Europą besitobulindamos šokio srityje. Lietuvoje ir Europoje laimėjome ne vieną šokių čempionatą. Būdamos dar paauglės subūrėme grupę į kurią kvietėme bendraamžius mokytis šokti kartu. Augome, dalinomės patirtimi, plėtėmės ir šiandien turime didelę mokyklą, kurioje kartu su kitais mokytojais siekiame vaikams, jaunimui ir suaugusiems suteikti prasmingo ir turiningo laiko erdvę. Nuo gatvės šokių į teatro ir kino pasaulį. Dar besimokant vaidybos Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, supratau, kad šokis ir vaidyba man vienodai svarbūs dalykai. Pasinėrus į teatro ir kino pasaulį, atradau ir režisūros gyslą. Šiandien mūsų studijos mokiniai vaidina spektakliuose. Kadangi meno srityje muzika, šokis, vaidyba, kūrybiškumas yra glaudžiai susiję, šokio studija išaugo į didelę profesionalią meno mokyklą, kurioje galima mokytis ne tik vienos disciplinos, bet tobulėti įvairiapusiškai.

2. Kokie užsiėmimai vyksta INSITI studijoje?

Šokių studija – gatvės šokiai (N-7), break dance (N-8), freestyle (N-8)

Teatro studija – vaidyba vaikams, jaunimui N-11 ir suaugusiems; muzikinis teatras N-4

Dainavimo studija – solinis dainavimas N-4, dainavimas grupėse N-7

Kino studija – režisūra jaunimui N-14

3. Su kokio dydžio grupėmis dirba INSITI studija?

Grupėse 10-20 žmonių

4. Ką Indrei asmeniškai reiškia ši raiška, ir ką ji jai davė?

INSITI mokykloje auginu ne tik naujas mąstančias, kuriančias kartas, bet ir augu pati. Ši veikla leidžia atsiskleisti įvairiapusiškai. Pati savyje atradau ir vis atrandu naujas terpes, kurios leidžia pasaulį išvysti vis kitomis spalvomis, išsikelti naujus tikslus ir juos įgyvendinti. Patys mokiniai ne kartą yra pasakoję, jog įvairios užduotys pamokų metu padeda ne tik specifinėje srityje, bet ir kitose gyvenimo situacijose už INSITI studijų ribų. Aktoriai gautas žinias ne kartą išsibandė mokykloje atsiskaitymų metu, įvairiuose pasirodymuose, bendraujant su bendraamžiais ir suaugusiais. Čia įgytos žinios ir patirtis padeda geriau mokytis, analizuoti save, kitus, bei aplinką. Lygiai taip pat ir šokėjai ar atlikėjai ne tik pamokų metu, bet ir gyvenime jaučia didelius pokyčius: baimė scenai bei žiūrovams pamažu dingsta, auga pasitikėjimas savimi, plečiasi fizinės bei psichologinės galimybių ribos. Kai galiu dalintis savo žiniomis su kitais, procesas suteikia laimę, o jo rezultatas skatina dar daugiau domėtis, gilintis, ieškoti ir augti. Jausmas išties neapsakomas kai, nuoširdaus atsidavimo savo veiklai dėka, matai besidžiaugiančius ir tobulėjančius mokinius.

5. Kaip dažnai INSITI dalyvauja renginiuose, konkursuose? (Gal koks nutikimas įsiminė?)

Dalyvaujame ir net labai aktyviai: TV projektai, konkursai, įvairūs renginiai, čempionatai Lietuvoje ir užsienyje. Labai svarbu plėsti akiratį, išsibandyti save, analizuoti kur, kiek ir ką dar galime nuveikti, juk tobulumui ribų nėra, todėl pamatyti ką veikia ir kaip tobulėja kiti yra privaloma kiekvienam norinčiam patirti, atrasti, augti. Taip pat ir patys organizuojame renginius, seminarus, stovyklas bei konkursus, kuriuose kviečiame dalyvauti ne tik mūsų studijos mokinius, bet ir visus norinčius.

Išskirti vieną nutikimą išties sunku, nes kiekviena diena kupina įvairiausių emocijų, tačiau paminėti būtų galimą mūsų šokėjų komandinį džiaugsmą ir ilgą diskusiją autobuse grįžtant po čempionato namo, kai visa komanda pajuto, kaip treniruočių metu įdėtas darbas, tikėjimas ir atsidavimas lėmė pirmos vietos laimėjimą. Euforija visą kelią neapleido jų veidų, o sekančiose treniruotėse noro dirbti ir vieniems kitus motyvuoti atsirado su kaupu.

6. Kaip vyksta INSITI užsiėmimai?

Šokių pamokose (gatvės šokiai, break dance, freestyle) vyrauja puikios emocijos bei draugiška atmosfera; vyksta apšilimas, tempimo ir fiziniai pratimai, choreografijų mokymasis; mokytojai pamokas veda nuosekliai, iškeliant ilgalaikius tikslus, tačiau kaskart įneša ir naujų dalykų, kurie ne tik padeda išlaikyti motyvaciją, bet ir skatina būti atviriems naujoms patirtims.

Teatro pamokos dažnai būna labai nenuspėjamos, kadangi lavinamųjų užduočių yra tiek daug, jog po kiekvienos pamokos mokiniai jaučiasi žvalūs, energingi, atsivėrę. Pagrindiniai dalykai, kurie teatro pamokose lydi mokinius: scenos kalba, scenos judesys, improvizacijos, etiudai, savęs, kitų bei aplinkos analizavimas.

Patys mažiausi muzikinio teatro mokiniai pamokų metu mokosi vaidybos, dainavimo bei judesio dažnai pasitelkiant žaidybinius pratimus, tačiau ugdant susitelkimo bei dėmesio laikymo gebėjimus.

Atlikėjai (dainavimo studija) susipažįsta su įvairiais muzikos žanrais, lavina balsą, mokosi įvairų tiek lietuvių tiek užsienio autorių dainų; mokosi dainavimą papildyti profesionaliais šokio judesiais, siekiant sukurti pilnavertiškus, žiūrovus prikaustančius pasirodymus.

Režisūros pamokose teorija ir praktika dėstoma lygiagrečiai. Pateikiama informacija iliustruojama vizualiai arba pasitelkiant kino techniką. Vyksta gyvos diskusijos su mokytoju, siekiant rūpimus klausimus išanalizuoti nuodugniai, tam kad žinios ir patirtis sukaupta pamokų metu išties praverstų įgyvendinant savo projektus arba dirbant prie kitų.

Nors visos pamokos (išskyrus solinio dainavimo) vyksta grupėse, stengiamės daug dėmesio skirti ir individualiam mokymui. Kiekvienas žmogus jaučia, supranta ir mokosi skirtingu tempu, todėl labai svarbu ne tik komandiniai tikslai, bet ir užduočių pritaikymas kiekvienam individualiai.

7. Kokie yra INSITI mokytojų prioritetai?

Kiekvienas mokytojas išsikelia tikslus pagal savo sritį, mokymosi programą bei grupes, tačiau visus vienija dėmesys asmenybės vystymui, pozityvios emocijos, ryžto bei motyvacijos ugdymas, draugiškos ir kūrybiškos aplinkos kūrimas.

8. Ką INSITI užsiėmimai suteikia vaikams? Kokią naudą gauna vaikai?

Mes džiaugiamės galėdami suteikti erdvę, kurioje vaikai gali ne tik atsiskleisti ir tobulėti, bet ir jaustis saugiai, smagiai ir prasmingai. Čia vaikai, jaunimas ir suaugę įgyja naudingų žinių, neįkainojamos patirties bei puikiai praleidžia laisvalaikį draugų apsuptyje. Visa tai leidžia ne tik jaustis stipriam kasdienėje veikloje, bet ir padeda siekti individulių karjeros tikslų.

9. Ar reikalinga speciali apranga, ar koks kitas papildomas inventorius?

Šokių ir teatro studijose mokiniai privalo turėti aprangą, kuri nevaržytų judesių, bei sportinę avalynę. Kino ir dainavimo studijose apranga laisva (dainavimo studijoje mokytojui pranešus, taip pat turėti patogią aprangą, kuri nevaržytų judesių).

10. Ar INSITI organizuoja kokius nors renginius tėveliams mokslo metų pabaigoje?

Sezono metu INSITI studija organizuoja kelis renginius, kurie skirti visiems mokiniams, jų draugams bei tėveliams. „INSITI Kalėdos“ – tarpinė stotelė, link baigiamųjų metinių pasirodymų. Čia kiekviena studija pristato ką mokėsi pirmojo pusmečio metu ir kokius tikslus išsikėlė pavasario pasirodymams: teatro studija – spektakliai, šokių studija – čempionatai, dainavimo studija – televizinis projektas bei konkursai, kino studija – individualūs trumpo metro filmai. Kitas labai svarbus mūsų studijos renginys „INSITI Apdovanojimai“, kuris vyksta sezono pabaigoje. Tai apžvalginis renginys, kuriame įvertiname mokinius už metų darbą, bei pasiekimus, skiriame stipendijas, nominacijas, bei dalinamės sezono įspūdžiais.

11. Kuo INSITI išsiskiria iš kitų?

Greičiausiai dauguma studijų pasakytų: mes esame šeima – tuo ir skiriamės nuo kitų  Tačiau tai yra labai svarbu. Kadangi esame kartu, mokomės būti kartu, augti kartu. Kai mokiniai po pamokų vis dar lieka studijoje, ne tik dar pasitreniruoti ar sukurti kuo geresnį vaidybinį etiudą, bet ir bendrauti, dalintis žiniomis ir vieni kitiems padėti, tai skatina dar labiau vertinti savo komandą ir studijos narius bei ryžtis naujiems iššūkiams. Bet, ko gero, kas mus išskiria labiausiai, yra dėmesys individualiam mokymui. Tai atskleidžia dar daugiau talentų ir galimybių. Taip pat mūsų studija aktyviai stato įvairių žanrų spektaklius bei šokio pasirodymus, kuriuos pristatome Lietuvos teatruose bei televizijoje.

12. Kokią idėją ar vertybes INSITI puoselėja užsiėmimų metu?

Labai svarbu pagarba. Stengiamės išmokyti vaikus gerbti ne tik save, bet ir kitus bendraamžius, mokytojus, draugus ir tėvus. Kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį. Todėl labai svarbu, kad vaikai mokytųsi analizuoti elgesį, veiksmą, kalbą, bei taisytų savo klaidas ir mokytųsi iš kitų. Taip pat labai svarbu, jog kiekvienas suprastų, kad geresnio ar blogesnio nėra. Kiekvienas esame skirtingas ir kasdien siekiame tapti vis geresniais už vakarykštį save.

13. Ar INSITI studija yra skirta mėgėjams ar norintiems tapti profesionalais?

Mūsų studijoje vaikai, jaunimas ir suaugusieji mokomi profesionaliai. Tačiau, komandos bei grupės sudaromos atsižvelgiant į kiekvieno nario motyvaciją bei galimybes, todėl galima tobulėti siekiant tiek profesionalių rezultatų, tiek mėgėjiškų. Mokymosi programos sudaromos metams, po kurių, tęsiant pasirinktą veiklą, įgūdžiai bei žinios plečiasi ir stiprėja, o mokymosi procesas atveria karjeros galimybes. Rūpinamės mokinių ateitimi, neretai kartu augusiems mokiniams suteikiame darbo praktikos ar pilnaverčio darbo galimybes.

14. Ko reiktų nepamiršti prieš ateinant į pirmąjį INSITI užsiėmimą?

Šypsenos ir degančių akių 🙂 Labai svarbu, kad pamokų metu emocijos būtų teigiamos ir motyvuojančios. Žinoma, galime būti pavargę, pikti, nusiminę, dėl daugelio priežasčių: nepasisekė mokykloje, nespėjome į autobusą, smarkiai sulijo, ar dar kas liūdnesnio, tačiau mūsų mokytojai visuomet pasiruošę išklausyti, patarti, padėti. Taip pat skatiname nepamiršti, jog kiekviena pamoka yra svarbi ir yra orientuota į teigiamus ateities rezultatus, kad ir kokia ji bebūtų: sunki, keista, juokinga, monotoniška, tyli… Visa tai yra mokymosi procesas.

15. INSITI patarimas neapsisprendusiems tėveliams.

Kartais tėveliams labai sunku nuspręsti ar vaikui parinko teisingą veiklą bei studiją. Nepabandę nesužinosite 🙂 Neretai patys tėveliai savo atžaloje įžvelgia daugybe talentų ir nori kuo anksčiau suteikti vaikui pilnavertišką ugdymą. INSITI studija kaip tik ta vieta, kurioje, galite rinktis net iš keleto sričių: gatvės šokiai, dainavimo studija, teatro studija, kino studija. Pirmoji pamoka skirta susipažinti su veikla, mokytojais, patalpomis, kitais studijos nariais. Be viso to – NEMOKAMA. Galima išbandyti visas mūsų siūlomas veiklas ir išsirinkti labiausiai patikusią. Ir žinoma mūsų mokytojai po pirmos pamokos, patikrinę vaikų jau turimus įgūdžius ir įvertinę mokymosi galimybes gali nukreipti vaiką į jam labiausiai tinkančią studiją. Beje, INSITI studijoje yra galimybė mokytis ne tik vieną pasirinktą užsiėmimą, bet du, tris, ir daugiau. Pasirinkus antrą studiją taikome 50% nuolaidą. IKI SUSITIKIMO!

Nuotraukos

< Naujesnis įrašasKeliauti į viršųSenesnis įrašas >