Privatumo politika Privatumo politika

VŠĮ „Artistų Namai“ privatumo politika

VŠĮ „Artistų Namai“ (toliau – „Duomenų valdytojas“) gerbia Jūsų privatumą ir įsipareigoja saugoti jį laikydamasis šios Privatumo politikos (toliau – „Politika“). Šia Politika Duomenų valdytojas siekia išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar bendraujate su Duomenų valdytoju susitinkant asmeniškai, elektroninėmis priemonėmis (pavyzdžiui, naudojant Duomenų valdytojo interneto svetainę ar elektroniniu paštu) ar bet kokiu kitu Jūsų pasirinktu būdu.

Duomenų valdytojas įsipareigoja būti skaidrus, pateikdamas aiškią informaciją apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią Duomenų valdytojas turi pateikti pagal galiojančius teisės aktus.

Skirkite laiko šios Politikos peržiūrėjimui ir, jeigu turėtumėte klausimų, nedvejodami susisiekite su Duomenų valdytoju vienu iš būdų, nurodytų Politikos pabaigoje.

Duomenų valdytojas patvirtina, kad Jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad Duomenų valdytojo surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės/socialinio tinklo paskyrų lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Duomenų valdytojas yra interneto svetainės www.insiti.lt valdytojas. Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią Politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojo interneto svetainę, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti Duomenų valdytojo svetainėje, nesinaudoti jos turiniu ir Duomenų valdytojo paslaugomis.

Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie jus, kuri Duomenų valdytojui leidžia jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:

 • Jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (pavyzdžiui, pildydami registracijos formą, skambindami Duomenų valdytojui, užsisakydami naujienlaiškį, ar kitais būdais patys susisiekdami su Duomenų valdytoju);
 • informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai (Jums lankantis Duomenų valdytojo internetinėje svetainėje (slapukų ir panašių technologijų pagalba), lankantis Duomenų valdytojo socialinėse paskyrose (Facebook, Linkedin, Google+, Youtube), lankantis Duomenų valdytojo būstinėje, šokių, teatro, dainavimo, kino studijoje, renginiuose, išvykų į renginius metu;

Jūs patys galite pateikti Duomenų valdytojui savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • Jūs pateikiate savo duomenis siekdami gauti informaciją apie Duomenų valdytojo paslaugas;
 • Jūs pateikiate savo prašymus ar pretenzijas;
 • užsisakote Duomenų valdytojo naujienlaiškį ar kitokią komunikaciją;
 • dalyvaujate apklausose.

Informacija apie jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • pateikiate užklausas per Duomenų valdytojo socialinių tinklų paskyras;
 • naudojatės svetaine (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie Duomenų valdytojo naudojamus slapukus rasite žemiau);
 • darote viešus įrašus socialinių tinklų platformose, kurias seka Duomenų valdytojas;

Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, Duomenų valdytojas gali gauti informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių.

Duomenų valdytojas gali gautą informaciją apie Jus iš Jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti ją su kita informacija, kurią gauna iš Jūsų arba apie Jus.

Nors ir stengiasi rinkti kuo mažiau informacijos apie Jus, savo veiklai vykdyti Duomenų valdytojas renka šią informaciją:

 • informaciją, kuri būtina siekiant Jums suteikti Duomenų valdytojo teikiamas paslaugas;
 • informaciją, kurią Jūs pateikiate registracijose;
 • informaciją, kurią Jūs pateikiate skambindami Duomenų valdytojui;
 • informaciją, reikalingą nustatyti tapatybę ir įsitikinti, kad Jūs turite teisę sudaryti sutartis.
 • informaciją apie Jūsų elgseną Duomenų valdytojo svetainėje;
 • susistemintą informaciją apie visų puslapio lankytojų naudojimosi puslapiu įpročius.

Detali informacija apie tai, kaip ir kokius duomenis tvarko Duomenų valdytojas, pateikiama žemiau.

Jūs galite rinktis nepateikti Duomenų valdytojui tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registracijos formoje), tačiau tokiu atveju Duomenų valdytojas negalės arba ne pilnai galės suteikti Jums jo siūlomas paslaugas.

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

 • Paslaugų teikimo ir kitų sutarčių sudarymas ir vykdymas;
 • Informavimas, susijęs su Jūsų registracijomis, prašymais dėl paslaugų;
 • Rinkodaros tikslu1, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie paslaugas rinkimą, klientų/partnerių apklausų organizavimą, konkursus ar akcijas kiek tai leidžia įstatymai);
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja Duomenų valdytojo interneto svetainę ir paslaugas, kad būtų galima jas pagerinti ir kurti naują turinį bei paslaugas;
 • Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • Teisės aktų reikalavimų vykdymas;
 • Sutarties su Jumis vykdymas;
 • Teisėti Duomenų valdytojo interesai, nebent Jūsų privatūs interesai yra viršesni;
 • Tam tikrais atvejais, Jūsų sutikimas.

Teisinis pagrindas, kuriuo yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys su atitinkamu tikslu ir tvarkomais asmens duomenimis pateikiami toliau:

 • Vardas, pavardė, gimimo data, telefonas, elektroninio pašto adresas. Renkami dėl paslaugų ir kitų sutarčių sudarymo ir vykdymo. Teisinis pagrindas – sutarties su Jumis vykdymas; teisės aktų reikalavimų vykdymas.
 • Vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas, mokėjimo informacija, kita informacija, kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu. Renkama rinkodaros tikslu, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, renginius, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą). Teisėtas interesas – informuoti apie pastebėtus trūkumus/gedimus ir kitas savo paslaugas, renginius, naujienas ir kitą aktualią informaciją; Jūsų sutikimas.
 • IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai, jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos Duomenų valdytojas nustatė Jūsų įrenginyje, arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota Duomenų valdytojui Jums naudojantis Duomenų valdytojo interneto svetainės turiniu. Renkami, kad būtų galima sužinoti, kaip žmonės naudoja teikiamas paslaugas, kad būtų galima jas pagerinti ir kurti naują turinį bei paslaugas. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys tvarkomi turint teisinį interesą stebėti teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti teikiamą svetainės turinį, užtikrinti svetainės saugumą.
 • Bendroji informacija apie kandidatą: kandidato vardas, pavardė, gimimo data, elektroninio pašto adresas ir/ar telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir/ar pasiekimai), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir/ar kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose. Rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys. Kandidato vertinimo informacija: pokalbio su kandidatu suvestinė, atranką vykdančio asmens (-ų) įžvalgos ir nuomonės, kandidato testavimo rezultatai. Renkama dėl kandidatų į laisvas darbo vietas vertinimo ir įdarbinimo. Teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas.
 • Tikslas – ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje. Priklausomai nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos, šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi turimi Jūsų asmens duomenys, išvardinti šioje Politikoje. Teisinis pagrindas – teisės aktų reikalavimų vykdymas; teisinis interesas – gintis nuo pareikštų ieškinių ir pretenzijų.

Tais atvejais, kai Duomenų valdytojas negalės remtis vienu iš aukščiau pateikiamų teisinių pagrindų, prašys Jūsų sutikimo prieš pradėdamas tvarkyti Jūsų asmens duomenis (tokie atvejai, bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).

Tais atvejais, kai Duomenų valdytojas tvarkys Jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šioje Politikoje, Jus apie tai informuos pateikdamas atskirą pranešimą.

Jeigu Jūs pateikiate Duomenų valdytojui kitų su Jumis susijusių asmenų duomenis, turėtumėte Juos informuoti ir, jei reikia, gauti šių asmenų sutikimą bei supažindinti juos su šia Politika. Duomenų valdytojas taip pat gali rinkti Jūsų asmens duomenis, jei Jūs esate Duomenų valdytojo kliento – juridinio asmens, atstovas.

Duomenų valdytojas gali perduoti Jūsų asmens duomenis:

 • Duomenų valdytojo atstovybėms;
 • Lietuvoje veikiančioms kredito ir kitoms finansų įstaigoms;
 • Valstybinėms, savivaldybės ir teisėsaugos institucijoms;
 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas Duomenų valdytojo prašymu;
 • MakeCommerce.lt, Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.: 12268475);
 • Kitiems atsakingai parinktiems Duomenų valdytojo verslo partneriams;
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti Duomenų valdytojo teisėtus interesus.

Įmonės, kurios teikia paslaugas Duomenų valdytojo prašymu, šiuo metu yra tokios: paslaugų teikėjai, kurjeriai, reklamos agentūros, auditoriai, teisininkai. Šių įmonių galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo Duomenų valdytojui tikslais. Norint gauti Duomenų valdytojo ir/ar Duomenų valdytojo verslo partnerių tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, Jūsų bus paprašyta atskiro sutikimo. Kitos šalys, kurioms gali būti pateikiama Duomenų valdytojo turima informacija apie jus, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti Duomenų valdytojo teisėtus interesus, yra valdžios institucijos, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, teismai ir pan. Kartais Duomenų valdytojui gali tekti perduoti Jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais Duomenų valdytojas darytų viską, kas nuo jo priklauso, kad užtikrintų perduodamų asmens duomenų saugumą. Labai retais atvejais (pvz., kai Jūs turite išskirtinių pageidavimų dėl Duomenų valdytojo paslaugų) Duomenų valdytojas gali būti priverstas siųsti Jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų. Jei Duomenų valdytojas teiks Jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, Jus Duomenų valdytojas apie tai informuos ir pasirūpins, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

 • Su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis.
 • Duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus.
 • Leidimas iš Duomenų apsaugos inspekcijos.

Duomenų valdytojas įdiegė protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotų informaciją, kuri renkama turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamasi tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų asmens duomenis Duomenų valdytojas saugos tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja Duomenų valdytoją saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

 • Apmokėjimo ir paslaugų teikimo bei kitose sutartyse esantys duomenys – 10 metų po mokėjimo operacijos ar sutarties pasibaigimo.
 • Kandidatų į laisvas darbo vietas pateikti duomenys – 6 mėnesiai po atrankos pabaigos.
 • Rinkodarai naudojami asmens duomenys – kol esate Duomenų valdytojo aktyvus klientas ir dar 2 metus po paskutinio Jūsų apsilankymo pas Duomenų valdytoją ar aktyvaus veiksmo Duomenų valdytojo svetainėje.
 • IT sistemų įrašai (logai) – bent jau vienerius metus.
 • Analitikos duomenys – paprastai šie duomenys yra renkami automatiškai Jums naudojantis svetaine ir anonimizuojami/subendrinami netrukus po gavimo.

Jūs, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti).
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“).
 • Teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti).
 • Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
 • Teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus (teisė nesutikti).
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus jūsų tapatybę gyvai arba elektroniniu parašu.

Jūs turite teisę:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti). Jūs turite teisę prieš jūsų asmens duomenų tvarkymo pradžią gauti informaciją, apie duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti). Nustatęs Jūsų tapatybę, Duomenų valdytojas pateiks Jums informaciją, su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių. Ši teisė reiškia:
 • Patvirtinimą, ar Duomenų valdytojas tvarko Jūsų asmens duomenis;
 • Jūsų tvarkomų asmens duomenų sąrašo pateikimą;
 • Tikslų ir teisinio pagrindo jūsų duomenų tvarkymui pateikimą;
 • Patvirtinimą, ar Duomenų valdytojas siunčia duomenis į trečiąsias šalis, jeigu taip, kokių saugumo priemonių buvo imtasi;
 • Jūsų asmens duomenų gavimo šaltinio pateikimą;
 • Informaciją ar taikomas profiliavimas;
 • Duomenų saugojimo laiko pateikimą.
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti). Taikoma jeigu turima informacija yra neišsami arba netiksli.
 • Savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“). Taikoma, jeigu:
 • Duomenų valdytojo turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti;
 • duomenys tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu ir Jūs sutikimą atšaukiate;
 • duomenys tvarkomi teisėtų interesų pagrindu, ir, po Jūsų prašymo, nustatoma, kad Jūsų privatūs interesai viršesni;
 • informacija gauta neteisėtu būdu.
 • Sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą). Ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol Duomenų valdytojas analizuos situaciją, t.y.:
 • jei Jūs ginčijate informacijos tikslumą;
 • jei Jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu;
 • Duomenų valdytojas naudoja informaciją neteisėtai, tačiau Jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta;
 • informacija Duomenų valdytojui nebereikalinga, tačiau Jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.
 • Reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti). Jūs galite neleisti Duomenų valdytojui naudoti savo asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslu.
 • Teisė į duomenų perkėlimą. Ši teisė gali būti įgyvendinta, jeigu Jūs pateikėte savo duomenis ir Duomenų valdytojas juos tvarko automatiniu būdu remdamasis Jūsų sutikimu arba su Jumis sudaryta sutartimi.
 • Teisė nesutikti (teisė nesutikti). Ši teisė gali būti įgyvendinta, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus.
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai www.ada.lt.

Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundus, pranešimus ar prašymus Jūs galite pateikti Duomenų valdytojui Politikos pabaigoje nurodytais kontaktais. Atsakymą į Jūsų prašymą Duomenų valdytojas pateiks ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais (reikalaujančiais papildomo laiko), Duomenų valdytojas, Jums apie tai pranešęs, turės teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Šioje Politikoje terminas „slapukai“ naudojamas slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, siekiama pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. „cookies“). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime Duomenų valdytojo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui.

Kai naudojate naršyklę Duomenų valdytojo teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę, jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite. Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, Duomenų valdytojo svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Duomenų valdytojo socialinių tinklų paskyroms taikomi atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika.

Rinkdamas ir naudodamas Jūsų Duomenų valdytojui patikėtus, taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, Duomenų valdytojas laikosi šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas).
 • Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Jei pastebėjote šios Politikos neatitikimą, saugumo spragą Duomenų valdytojo interneto svetainėje ar turite kitų klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į Duomenų valdytoją Politikos pabaigoje nurodytais kontaktais.

Ši Politika peržiūrima ne rečiau nei kartą per dvejus metus. Atnaujinus Politiką būsite informuoti apie, Duomenų valdytojo nuomone, esminius pakeitimus paskelbiant pranešimą Duomenų valdytojo interneto svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės Duomenų valdytojo teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, bus laikoma, kad Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

VŠĮ „Artistų Namai“
Į.k. 305219307
Koresp. Adresas Stirnų g. 27A-127, Vilnius
Gedimino pr. 45, Vilnius,
A.Mickevičiaus g. 2, Vilnius,
Klevų alėja 26, Lentvaris.
+37067988784, info@insiti.lt

1 Informuojame, kad Duomenų valdytojas turi teisę savo klientams/potencialiems klientams arba asmenims užpildžiusiems registracijos formą siųsti reklaminę informaciją elektroniniu paštu apie kitas panašias savo paslaugas, o Jūs turite teisę dabar arba bet kuriuo metu vėliau atsisakyti gauti siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami savo apsisprendimą Politikos pabaigoje nurodytais kontaktais arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje.